• Uitschrijven als lid.

  UITSCHRIJVEN.

  Uitschrijven dient statutair te gebeuren voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Je blijft contribitieplichtig tot 31 december van het lopend kalenderjaar. 

  • Indien je na 1 december uitschrijft, ben je voor het volledige volgende kalenderjaar contribitieplichtig.
  • Nog niet voldane contributie, reiskosten en kledingbijdrage die nog niet voldaan zijn blijft men verschuldigd.
  • Zolang niet aan alle financiĆ«le verplichtinge is voldaan kan men niet overgeschreven worden naar een andere vereniging.

  Afmelden onder vermelding van naam, geboortedatum en team kan door een mail te sturen naar

   

  ledenmutatie@textowntigers.nl