• Het bestuur nodigt alle leden en ouders uit om de ALV 2020 bij te wonen. Dit op vrijdag 13 maart om 19.30 uur. Leden vanaf 16 jaar zijn stemgerechtigd.
    De secretariële stukken voor deze ALV zullen op de site geplaatst worden.
    De financiële documenten kunnen drie weken voorafgaand aan de ALV opgevraagd worden bij de penningmeester: penningmeester@textowntigers.nl