• Beste leden, ouders en betrokkenen van Tex Town Tigers,

  Het jaar 2020 sluiten wij middels een Algemene Leden Vergadering af op vrijdag 12 maart aanstaande. 2020 is een jaar dat niemand snel zal vergeten en laten we hopen dat we van 2021 een enigszins normaal jaar kunnen gaan maken, waarin we onze sport kunnen beoefenen en met elkaar, vóór of ín de kantine, een glas kunnen drinken. Daar waar elk nieuw jaar bij Tex Town Tigers gestart werd met een nieuwjaarsborrel bleef deze dit jaarachterwege. Als bestuur willen wij jullie daarom via deze weg bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. In 2020 hebben wij niet stilgezeten en de winterperiode gebruikt om ons te richten op de toekomst. Zo zal tijdens de aankomende ALV een nieuw bestuur voorgesteld worden en zal buiten het feit dat teruggekeken wordt naar 2020 ook een blik op de toekomst geworpen worden. Aan de ALV kan digitaal deelgenomen worden middels het aanmelden, zoals is vermeld in het jaarverslag, dat in te zien is op onze website. Hierbij dient wel de opmerking geplaatst te worden dat enkel en alleen leden, die op 31 december 2020, 16 jaar of ouder waren, stemgerechtigd zijn. Wij danken u nogmaals voor het in ons gestelde vertrouwen en rekenen ook in 2021 weer op uw steun.

   

  Met sportieve groet,

  Bestuur Tex Town Tigers,

  Gert Jan Mooi

  Michel ten Bulte

  Dimitri Lasscher.