• Club van 50

   

  In de vorige eeuw werd de Club van 100 opgericht door Joop Hassink. Het was nog het gulden tijdperk. Met de invoering van de euro werd dit omgevormd in de Club van 50.

   

   

   

  Doelstelling

  In een vereniging als Tex Town Tigers zijn er altijd wensen die het draagvlak van de verenigingsbegroting te boven gaan. De Club van 50 heeft als doelstelling jaarlijks bij te dragen aan dit soort wensen, die een extra geven aan de vereniging.

   

  Een niet volledige lijst van zaken waar in het verleden aan is bijgedragen.

  • Aanschaf van een werpmachine
  • Bijdrage in realisatie indoor jeugdtoernooi in de Diekmanhal
  • Aanschaf AED
  • Speelgelegenheid voor kinderen
  • Geluidsinstallatie in de kantine
  • Handschoenen voor peanuts
  • Geluidsinstallatie buiten
  • Verbeteringen op het terrein
  • Lichtinstallatie
  • Bijdrage aan scorerborden
  • 2020 € 1000,-- voor opleidingen
  • 2021 € 1550,-- voor opknappen/ herstellen kantine 

   Deelnemers aan de Club van 50 krijgen een vermelding op borden in de kantine

   

  Deelname aan de Club van 50 kan door minimaal €50,-- over te maken op

  Rekening NL69INGB 0007 8462 72

  t.n.v. J.F. Hassink

  Voor nieuwe leden graag bij overboeking naam die op het bord moet aangeven.

   

  Bertil Haage

  Jan van der Molen

  Joop Hassink.