• Kjeld Tielemans is de nieuwe voorzitter van TTT

  • Tijdens de Algemene ledenvergadering van Tex Town Tigers namen wij na 6 jaar het voorzitterschap vervuld te hebben, afscheid van onze voorzitter Gert Jan Mooi. Na een mooie introductie met speerpunten waarvoor hij zich sterk wil maken, werd Kjeld Tielemans unaniem als nieuwe voorzitter gekozen. Tevens werd Annemieke Zwijsen toegevoegd aan het bestuur waarin zij zich zal gaan richten op de verdere ontwikkeling van onze kantine, die buiten de sport om de plek is waar wij ons “verbinden”. Tijdens de ALV werd het 50-jarig lidmaatschap speldje uitgereikt aan Jeroen van Lexmond en mochten José Brink - ter Steege, Andrew Kock en Huub Smid hun 25 jarig lidmaatschap speldje in ontvangst nemen. De beker van verdienste ging dit jaar naar Magda van Duiven waarbij zij werd geprezen als “stille kracht” die zich achter de schermen bezig houdt met zowel communicatie, als de website en contributie betalingen. Wij bedanken Gert Jan Mooi voor zijn inzet van de afgelopen 6 jaren en wensen Kjeld Tielemans en Annemieke Zwijsen heel veel succes en plezier toe in hun nieuwe functie. Let’s play ball !