• Beste (oud)spelers en ouders van (oud)spelers,


  In de bijlage vinden jullie belangrijke informatie over de te organiseren kledingbeurs.

  Deze is afgelopen jaar zeer enthousiast georganiseerd door Joyce en Iris.

  Ook dit jaar zullen zij dit weer gaan doen, uiteraard volgens de richtlijnen van Covid 19.


  Is de lidmaatschap recent opgezegd? Voor het inleveren van het tenue zal

  binnenkort geen centraal inlevermoment zijn. Hiervoor kan een individuele

  afspraak gemaakt worden met Tim Oosterveld via telefoonnummer:

  06-20169485. Bij inleveren in goede staat zal de borg indien betaald

  retour worden gegeven.

  Meer informatie