• LID WORDEN

  Wat fijn dat je hebt besloten om lid te worden van de Tex Town Tigers. Je hebt waarschijnlijk al de 6 gratis proeflessen gevolgd en nu is het zover..... Hieronder vind je informatie over het lidmaatschap.

  Verschillende Lidmaatschappen

  Spelend lid

  Onder spelend lid wordt bij TTT iemand verstaan, die deelneemt aan trainingen en/of wedstrijden. Spelen kan in diverse teams en is mede afhankelijk van de leeftijd.

  Hieronder volgen de vastgestelde leeftijden per contributie. Hierbij is van toepassing het kalenderjaar (dus t/m 31 december) dat deze leeftijd bereikt wordt.

   Indeling naar leeftijd:

  senioren

   

  18 jaar en ouder

  junioren

   

  16 t/m 17 jaar

  aspiranten

   

  13 t/m 15 jaar

  pupillen

   

  10 t/m 12 jaar

  beeball 2

   

  8 t/m 9 jaar

  beeball 1

   

  t/m 7 jaar

   Het kalenderjaar waarin men de genoemde leeftijd bereikt is bepalend voor de categorie lidmaatschap.

   Niet spelend lid

  De niet spelende leden van TTT, zijn leden die (actief) bij TTT betrokken zijn maar niet (langer) spelen. Zij hebben in de jaarlijkse ledenvergadering wel stemrecht en kunnen daarmee de koers die TTT wil varen mede bepalen.

   

  Donateurs

   Onder donateur wordt bij TTT verstaan iemand die niet direct betrokken is bij de club maar wel TTT een warm hart toedraagt. Naast algemene donateursschap is het eveneens mogelijk om lid te worden van “de club van 50” en “vrienden van het Mastenbroektoernooi”.

   

  Contributie 2020 (exclusief reiskosten en gebruik pakkenfonds, zie onder)

  beeball 1

   €      76,00

  beeball 2

   €     124,00

  pupillen

   €     180,00

  aspiranten

   €     204,00

  junioren

   €     242,00

  senioren

   €     272,00

  recreanten

   €     164,00

  trainend lid sen.

   €     148,00

  trainend lid jeugd

   €     104,00

  niet spelend 18+

   €      86,00

  niet spelend 18 -

   €      42,00

   

  Reiskostenbijdrage

   Omdat we bij uitwedstrijden altijd met de auto op pad gaan, betaalt ieder spelend lid naast contributie ook een vast bedrag voor reiskosten. Daarmee kunnen we aan de begeleiders en ouders de door hen gemaakte autokosten vergoeden.

  Deze bijdrage geldt van de pupillen t/m senioren.

   Reiskostenbijdrage 2020

  pupillen

   

  €   90,00

  aspiranten

   

  € 114,00

  junioren

   

  € 128,00

  senioren

   

  € 150,00

   

   Gebruik pakkenfonds

   Alle competitiespelende leden krijgen tenue in bruikleen uit het pakkenfonds. Bij het verstrekken wordt een borg betaald die wordt teruggestort bij inlevering van het tenue.

   

  Daarnaast wordt jaarlijks bruikleen/huur in rekening gebracht:
  indien alleen een shirt (jersey) wordt verstrekt, zijn de kosten   € 18,00
  indien zowel een broek als jersey wordt verstrekt, zijn de kosten € 28,00.