• Maatregelen corona Tex Town Tigers

  30 sep 2020 Beheerder
  |
  • 0
 • Beste leden, trainers/coaches en betrokkenen van Tex Town Tigers,

  Zoals maandag 28 september door onze minister president uitgesproken, moeten we in een poging om het virus onder controle te krijgen, sowieso de aankomende 3 weken, de corona maatregelen aanscherpen. Voor onze sport houdt dit in dat we kunnen doorgaan met honk- en softballen maar wel willen wij jullie jezelf de vraag laten stellen “willen jullie dit gezien de huidige situatie ook”. Indien je deze vraag voor jezelf met “ja dat wil ik” beantwoord zal je onderstaande maatregelen op moeten volgen en geschiedt deelname aan trainingen wedstrijden etc onder eigen verantwoordelijkheid.

  Onderstaande maatregelen komen vanuit de maatregelen zoals voorgesteld vanuit het NOC*NSF en de KNBSB en zijn daarom niet volledig. Voor de volledige lijst met maatregelen verwijzen wij u naar:

 • Protocol NOCNSF

 • Protocol KNBSB

 • Vervoer corona

 • De definitieve maatregelen voor onze regio zullen vanuit de veiligheidsregio bekrachtigd moeten worden, dit is op moment van schijven van deze brief nog niet het geval. Tot dan zullen wij als Tex Town Tigers de voorgestelde maatregelen vanuit de NOC*NSF en KNBSB volgen.

  • Onze kantine is tot nader bericht gesloten en het is voor de ouders niet toegestaan de trainingen / wedstrijden te bezoeken.

  • Trainingen kunnen doorgang vinden, kleedkamers blijven voor thuisspelende teams gesloten en daarom is het toilet in de voorruimte van de kantine voor algemeen gebruik geopend ( 1 persoon ter gelijker tijd ). In deze voorruimte hangt ook de EHBO doos.

  • Wedstrijden kunnen doorgang vinden en om de tegenpartij te ontvangen staan wij het de thuisspelende teams toe een thermoskan koffie / thee neer te zetten zodat wij de teams na een lange reis, bij ons in ieder geval kosteloos wat te drinken kunnen aanbieden. Het thuis spelende team is hier verantwoordelijk voor, er is dus GEEN kantinedienst.

  • In verband met de niet constante aanwezigheid van corona coördinatoren vragen wij de trainers, coaches en of teambegeleiders toe te zien op bovenstaande afspraken om zodoende het seizoen op een verantwoorde wijze af te kunnen sluiten. Een eventueel geel hesje is aanwezig in het materiaalhok.

   • Uitwedstrijden kunnen doorgang vinden, echter ligt hier onze uitdaging;

   • Senioren rijden zelf naar uitwedstrijden en dienen hierbij aan de volgende regels te houden;

   • “draag een mondkapje als u met mensen uit een ander huishouden in een auto of bus zit” & “kinderen t/m 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen”.

   • Jeugdteams zijn afhankelijk van ouders die hen naar de uitwedstrijden rijden. Ouders die rijden gelden niet als toeschouwers maar als teambegeleider en mogen daarom de vereniging bezoeken. Voorafgaand aan de wedstrijden verzoeken wij onze teams te inventariseren of er volgens het rijschema voldoende ouders zijn die gezien de huidige situatie willen rijden. Indien blijkt dat er niet voldoende vervoer is, zal er geconcludeerd moeten worden dat de wedstrijd helaas niet gespeeld kan worden. Deze afmelding zal door het team aan het wedstrijdsecretariaat gemeld moeten worden zodat het ontvangende team voortijdig op de hoogte is van onze afwezigheid. Wij verzoeken de teambegeleiders deze communicatie iom de trainer / coach gezamenlijk te voeren.

    

   Wij hopen op deze wijze ons seizoen op een verantwoorde wijze af te kunnen sluiten en gaan uit van uw medewerking.

   Met sportieve groet,

   Bestuur Tex Town Tigers