• Beste leden, trainers/coaches en betrokkenen van Tex Town Tigers,

  28 september j.l. werden na enige tijd van stabiliteit, de maatregelen om corona onder controle te

  krijgen aangescherpt. Deze maatregelen zouden voor minimaal 3 weken gelden en hadden deels ook

  invloed op onze sport.

  Aangezien er vanuit de vereniging signalen kwamen dat er ouders / (volwassen) spelers en trainers

  waren die zich niet goed voelden bij de gedachte om 2 a 3 uur met elkaar en jeugdspelers in één auto

  te zitten, hebben wij als bestuur, hoe moeilijk ook, het besluit genomen de wedstrijden voor al onze

  jeugdteams te laten vervallen.

  Hiervoor zijn met inachtneming van de richtlijnen vanuit het RIVM en verificatie van deze regels bij het

  NOC*NSF, verschillende scenario’s doorgesproken en risico’s ingeschat. Wij kwamen hierbij telkens

  op hetzelfde besluit uit, waarop ruggespraak met de KNBSB heeft plaatsgevonden. Wij hebben onze

  standpunten toegelicht waarna begrip ontstond voor de door ons genomen beslissing.

  De keuze om volwassenen zelf te laten beslissen, kwam voort uit de gedachte dat deze groep zelf

  zou kunnen bepalen om op eigen gelegenheid of gezamenlijk naar een wedstrijd te willen rijden. Op

  de vraag hoe dan om te gaan met volwassen trainers welke in het weekend zelf speelden en door de

  week onze jeugd training moest geven, was de stelregel dat tussen volwassen en kinderen tijdens het

  sporten de 1,5 meter regel in acht gehouden moest worden en dat daarmee een veilige afstand

  gegarandeerd werd. Met daarnaast de gedachte dat wij als vereniging gewoon konden blijven trainen

  en in de luxe mogelijkheid verkeerden voldoende teams te hebben om op eigen terrein, als alternatief

  voor de competitie onderlinge wedstrijden te kunnen laten spelen, was onze stelregel dan ook “Better

  be safe than sorry”.

  Maar toen werd het 13 oktober en was de hoofdboodschap “Wees niet eigenwijs maar de realistische

  Nedrlander die zijn verantwoordelijkheid neemt”………

  Zoals gisterenavond aangegeven is het voor personen vanaf 18 jaar de aankomende 4 weken niet

  meer toegestaan om met meer dan 4 personen te sporten en is het spelen van competitiewedstrijden

  niet meer toegestaan. Voor personen tot 18 mag er gesport worden maar zijn competitiewedstrijden

  niet meer toegestaan. Indien er binnen de club onderlinge wedstrijden georganiseerd worden is dit

  voor spelers tot 18 jaar toegestaan, echter zonder toeschouwers en blijven de kleedkamers en

  kantine gesloten.

  Voor ons als Tex Town Tigers betekent dit feitelijk einde seizoen en zullen wij ons gaan beraden over

  wat te doen in de aankomende winterperiode. Er zijn verschillende gesprekken gaande en wij hopen

  jullie zo snel mogelijk te kunnen informeren welke kant dit opgaat. Hierbij geldt echter wel dat wij

  mede afhankelijk zijn van de (on) mogelijkheden en eventuele nieuwe maatregelen.

  Voor de 18+ groep geldt dat er binnen de maatregelen mogelijkheden zijn om te blijven sporten

  echter zullen wij hiervoor het advies welke vanuit de KNBSB zal volgen afwachten.

  Als bestuur Tex Town Tigers danken wij jullie voor het in ons gestelde vertrouwen dit zomerseizoen

  en hopen elkaar snel weer in goede gezondheid terug te zien. Pas goed op jezelf en elkaar en zo

  laten zien waar we als vereniging voor staan.

  Met sportieve groet,

  Bestuur Tex Town Tigers