• Vrijwilligers taken

  Een vereniging als Tex Town Tigers kan alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. Om onze leden en bezoekers "warm" te kunnen ontvangen werken wij binnen onze vereniging met een systeem van verplichte kantinediensten, welke dienen te worden ingevuld door mensen, die niet op andere wijze als vrijwilliger ( trainer/ coach en teambegeleider ) binnen Tex Town Tigers actief zijn. 

  Onder een kantinedienst wordt verstaan het helpen achter de bar of in de keuken van de kantine van Tex Town Tigers.
  Alle leden > 16 jaar, alsmede de ouders van de andere jeugdspelers zijn verplicht om kantinediensten te draaien. Dat zal echter maar 1 á 2 keer per lid per seizoen zijn.


  Tijdens de kantinedienst zal men hulp krijgen van een Supervisor (dit is een ervaren kantinemedewerk(st)er die uitleg en ondersteuning zal geven bij o.a. indeling werkzaamheden, bediening apparatuur, uitleg kassa).

  Het kan voorkomen dat ouders van jeugdleden een kantinedienst moeten draaien op hetzelfde tijdstip dat hun kind speelt, echter bedacht moet worden dat men maar 1 á 2 keer per seizoen wordt ingeroosterd. Toewijzing van teams zal willekeurig plaatsvinden.
  Alle diensten zullen bij voorkeur 3 weken vooruit worden ingeroosterd. Per e-mail worden de leden / ouders van jeugdleden wekelijks van de ingeroosterde dienst op de hoogte gebracht. Ook wordt er een herinneringsmail gestuurd. De kantineplanner zal verantwoordelijk worden voor het vullen van de teams en namen waarbij rekening wordt gehouden dat iedereen aan de beurt komt.
  De communicatie verloopt via e-mail en Sportlink. De leden zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van het e-mailadres. Wijzigingen met betrekking tot contactgegevens kunt u via de Sportlink app én of op de Tex Town Tigers website indien nodig zelf aanpassen.

  Indien iemand verhinderd is dan zal men zelf voor vervanging moeten zorgen (bijv. ruilen met iemand anders uit het team).
  Mocht iemand structureel niet op een bepaalde dag kunnen, bijv. omdat men op zaterdag werkt, dan zal men (in overleg) op een andere dag worden ingeroosterd. Men zal daartoe zelf het initiatief moeten nemen en dit tijdig (dus voordat men is ingeroosterd) dienen te melden aan de kantinecommissie. Ditzelfde is ook van toepassing indien men de voorkeur geeft aan een andere vrijwilligersdienst dan de kantinedienst; ook dan dient men dit te tijdig te melden aan de kantinecommissie.
  Mocht iemand vanwege zwaarwegende gronden of steekhoudende argumenten niet in staat zijn om een kantinedienst te draaien, dan kan men een schriftelijk verzoek tot vrijstelling bij de kantineplanning, kantineplanning@textowntigers.nl waarna u reactie zult ontvangen. Indien noodzakelijk zal het bestuur gevraagd worden een beslissing zal nemen. Let wel, men zal dus zelf het initiatief daartoe moeten nemen en dit tijdig (dus voordat men is ingeroosterd) dienen te melden. Verzoeken die binnenkomen nadat men al is ingeroosterd zullen dan ook niet in behandeling worden genomen. 


  Ook als er (eigen/andere) wedstrijden worden afgelast zullen de verplichte kantinediensten gewoon doorgaan, tenzij u van Tex Town Tigers een bericht ontvangt dat de kantinediensten niet doorgaan; alleen in dat geval hoeft men niet te komen. Dit betekent dat men dus altijd goed de website in de gaten moet houden.

  Tijdens de kantinedienst kan men, op kosten van Tex Town Tigers, twee consumpties nemen die wel aangeslagen moeten worden op de kassa.
  Tijdens de kantinedienst is het niet toegestaan om alcohol te nuttigen.
  Het niet komen opdagen bij een kantinedienst wordt als niet sportief beschouwd en onze leden, bezoekers en andere vrijwilligers treffen.

  Een ander staat er voor jou als jij na de wedstrijd een koffie, biertje en een broodje wilt nuttigen. Doe dat dan alstublieft ook als die ander na de wedstrijd ook iets wil nuttigen.

  Bent u verhinderd, zorg dan vroegtijdig zelf voor een vervanger, dat voorkomt problemen op de dag zelf.