• Persbericht

  Samenwerking Ontmoetingspark Schreurserve krijgt steeds meer vorm. 

  Al sinds jaar en dag zijn het goede buren op Schreurserve: de voetbalverenigingen Vosta en Sparta, postduivenvereniging de Zwaluw, honk- en softbalverening Tex Town Tigers, Trifora Sports &

  Health Club, fysiotherapie Pro-F en sports- en trainingcenter AWA Outdoor. Sinds ongeveer 3 jaar is er sprake van structureel overleg en meer samenwerking.

  Een samenwerking waar ook de gemeente Enschede en Sportaal actief deel van uit maken. In het afgelopen jaar zijn er flinke stappen gezet en resultaten behaald. 

  OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJ ONTMOETINGSPARK SCHREURSERVE 

  Het meest actuele resultaat van de samenwerking vormt de afstemming van het toekomstige rookbeleid van de rijksoverheid dat er op gericht is dat in 2025 alle sportparken in Nederland rookvrij zijn.

  Alle betrokkenen op Schreurserve hebben afgesproken dat ze hierin stappen gaan

  ondernemen. Zo heeft Vosta inmiddels haar inpandige rookruimte gesloten, is bij Tex Town Tigers en AWA Outdoor een rookzone ingericht en gaat Sparta met ingang van het nieuwe

  seizoen over tot het inrichten van rookvrije zones.

   

  GRATIS DEELNEMEN AAN CURSUS STOPPEN MET ROKEN

  Een bijzonder effect van de samenwerking is dat er niet alleen sprake is van het rookvrij

  maken van de sportparken, maar dat Pro-F en Trifora als samenwerkingspartner zullen

  voorzien in het aanbod van een cursus Stoppen met roken. Deze cursus zal worden verzorgd door Sinefuma en wordt vergoed uit de basisverzekering van de zorgverzekeraars zonder dat daarvoor eigen risico in rekening wordt gebracht.

  De cursus zal plaatsvinden op donderdagavond van 19.45 tot 21.15 uur bij Trifora aan de

  Kotkampweg 65, bestaat 7 bijeenkomsten en start op 17 september.

   

  Opgeven kan bij Sinefuma via de onderste knop

  Opgeven