De Tex Town Tigers zijn er klaar voor!

De Tex Town Tigers zijn er klaar voor!

De Tex Town Tigers zijn er klaar voor. Vele leden van de Tex Town Tigers hebben zich de afgelopen weken ingespannen om de 35-ste versie van het MASTENBROEK toernooi optimaal te laten verlopen. --- EN--- The Tex Town Tigers are ready for it. Many members of the Tex Town Tigers have worked hard over the past few weeks to make the 35th version of the tournament run smoothly.


Maar liefst 16 teams (tien softbal en zes honkbalteams) komen gedurende het eerste weekend van april naar Enschede om hun krachten te tonen tijdens het internationale J.C.J. Mastenbroektoernooi.

Tijdens de35-ste versie van het toernooi zal wethouder Jurgen van Houdt zaterdagmiddag de “first pitch” verzorgen bij dit toernooi, waarbij veel landskampioenen naar The Cottonfields in actie komen tijdens dit toernooi, dat bij vele softbalteams als een Europees toptoernooi genoteerd staat. Deze sportieve worp van de wethouder zal om 14.00 uur plaatsvinden.

No fewer than 16 teams (ten softball and six baseball teams) will come to Enschede during the first weekend of April to show their strength during the international J.C.J. Mastenbroektoernooi.

To open this annual event, and also the 35th version of the tournament, alderman Jurgen van Houdt will take care of the "first pitch" at this tournament on Saturday-afternoon. Many national Champions and national topteams will play at The Cottonfields during this tournament, which is scored as a European top tournament for many softball teams. This sporting throw by done by the alderman and will take place at 2 pm.

Toernooiboek MBT 2018 =>
Softball schedule, results, Play by Play =>
Baseball schedule, results, Play by Play =>
Livestreaming softbal veld 2 =>