Bestuur TTT

Het bestuur van de Tex Town Tigers bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Gert Jan Mooi

voorzitter@textowntigers.nl
tel.: 06-39016648

Secretaris: vacant
bestuur@textowntigers.nl
tel.:06-39016648

Penningmeester: Michel ten Bulte
penningmeester@textowntigers.nl
tel.: 06-45650219

Technische zaken: Vacant (op dit moment geen bestuursdeelname)
technischezaken@textowntigers.nl
tel.: 

Kantinezaken: Op dit moment geen bestuursdeelname
kantinebeheer@textowntigers.nl
tel.: 

Sponsorzaken: Dimitri Lasscher
sponsoring@textowntigers.nl
tel.: 

Wedstrijdsecretariaat:

Softbal en Honkbal: Maaike Tuk                       wedstrijdsecretaris@textowntigers.nl