Lid worden

Wat fijn dat je hebt besloten om lid te worden van de Tex Town Tigers. Je hebt waarschijnlijk al de 6 gratis proeflessen gevolgd en nu is het zover..... Hieronder vind je informatie over het lidmaatschap.

Verschillende Lidmaatschappen

Spelend lid

Onder spelend lid wordt bij TTT iemand verstaan, die deelneemt aan trainingen en/of wedstrijden.

Spelen kan in diverse teams en is mede afhankelijk van de leeftijd.

Hieronder volgen de vastgestelde leeftijden per contributie. Hierbij is van toepassing het kalenderjaar (dus t/m 31 december) dat deze leeftijd bereikt wordt.

Indeling naar leeftijd:

senioren   18 jaar en ouder
junioren   16 t/m 21 jaar
aspiranten   13, 14 en 15 jaar
pupillen   10, 11 en 12 jaar
beeball 2   8 en 9 jaar
beeball 1   t/m 7 jaar

 

Het kalenderjaar waarin men de genoemde leeftijd bereikt is bepalend voor de categorie lidmaatschap.

Niet spelend lid

De niet spelende leden van TTT, zijn leden die (actief) bij TTT betrokken zijn maar niet (langer) spelen. Zij hebben in de jaarlijkse ledenvergadering wel stemrecht en kunnen daarmee de koers die TTT wil varen mede bepalen.

Donateurs

Onder donateur wordt bij TTT verstaan iemand die niet direct betrokken is bij de club maar wel TTT een warm hart toedraagt. Naast algemene donateursschap is het eveneens mogelijk om lid te worden van “de club van 50” en “vrienden van het Mastenbroektoernooi”.

Contributie 2020 (exclusief reiskosten en gebruik pakkenfonds, zie onder)

beeball 1  €      76,00
beeball 2  €     124,00
pupillen  €     180,00
aspiranten  €     204,00
junioren  €     242,00
senioren  €     272,00
recreanten  €     164,00
trainend lid sen.  €     148,00
trainend lid jeugd  €     104,00
niet sp. 18+  €      84,00
niet sp   0 t/m 17  €      42,00

 

Reiskostenbijdrage

Omdat we bij uitwedstrijden altijd met de auto op pad gaan, betaalt ieder spelend lid naast contributie ook een vast bedrag voor reiskosten. Daarmee kunnen we aan de begeleiders en ouders de door hen gemaakte autokosten vergoeden.
Deze bijdrage geldt van de pupillen t/m senioren.

Reiskostenbijdrage 2019

pupillen   € 90,00
aspiranten   € 114,00
junioren   € 128,00
senioren   € 150,00

 

Klik hier voor de termijnbetalingsvoorwaarden van Tex Town Tigers

Gebruik pakkenfonds

Alle competitiespelende leden krijgen tenue in bruikleen uit het pakkenfonds. Bij het verstrekken wordt een borg betaald die wordt teruggestort bij inlevering van het tenue.
Daarnaast wordt jaarlijks bruikleen/huur in rekening gebracht:
indien alleen een shirt (jersey) wordt verstrekt, zijn de kosten € 18,00
indien zowel een broek als jersey wordt verstrekt, zijn de kosten € 28,00.

De stappen om lid te worden

1. Je vult het inschrijfformulier op deze site in en verstuurt het.

2. Je bent daarna lid van onze vereniging waarbij je je (volgens onze statuten) verplicht de contributie van datzelfde seizoen te voldoen en je dienstbaar te stellen voor de vereniging.

Verplichte en vrijwillige zaken

Om de club draaiende te houden hebben we een heleboel vrijwilligers nodig. TTT onderkent daarin twee categorieën: de "verplichte" zaken die onlosmakelijk met het spelen verbonden zijn en de "vrijwillige" zaken, de extra's. 

Ieder lid, of bij kinderen beneden de 16 jaar, de ouders, valt in de eerste categorie. Daar vallen zaken onder als kantinediensten en het rijden bij uitwedstrijden. In de tweede categorie vallen de zaken als begeleiden van een team, zitting nemen in het bestuur, deelnemen in een commissie of het scheidsen van een wedstrijd.

Opzeggen

Opzeggen kan uitsluitend voor 1 december schriftelijk via het uitschrijfformulier.

Voor opzegging dienen alle openstaande posten te zijn voldaan.
Na opzegging volgt ALTIJD een bevestiging van de penningmeester. Heb je die niet na een week gekregen, meld dit dan bij de penningmeester.

Bankrekening: NL67 RABO 0396895689     BIC RABONL2U