Uitschrijfformulier

Uitschrijven dient te gebeuren voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe seizoen.
Indien je na deze datum uitschrijft, ben je voor het volledige seizoen contributie plichtig.
Uitzonderingen worden door het bestuur individueel beoordeeld.