• page1image39329888

  Huisregels Tex Town Tigers Aan alle bezoekers van het terrein Tex Town Tigers:

  1. Wanneer de toegangspoort geopend is, heeft u met inachtneming van de 1.5 meter regeling en het maximum bezoekersaantal van 250 personen, vrij toegang tot onze accommodatie.

  2. Op het terras zijn vaste zitplekken ingericht. Per afgebakende zitplek, maximaal 1 tafel en 2 stoelen waarbij rekening te houden dat de afstand tot de gebruikers van de naastgelegen afgebakende zitplek minimaal 1,5 meter is.

  3. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen aan de zijlijn.

  4. Het is niet toegestaan om op de tribune plaats te nemen.

  5. Er mag niet gezongen of geschreeuwd worden.

  6. Binnen de kantine kunt u uw bestellingen doen en indien nodig kunt u wachten op uw

   bestelling in de aangewezen wachtvakken.

  7. De kantine wordt niet als samenkomstruimte gebruikt.

  8. U dient zich ten alle tijden te houden aan de maatregelen m.b.t. de Corona regelgeving zoals

   daar zijn, de 1.5 meter regel, schud geen handen, gebruik papieren zakdoekjes en nies in de

   binnenkant van uw ellenboog.

  9. Op onze vereniging geldt een rookverbod. Roken buiten de daarvoor aangegeven lijnen is

   niet toegestaan.

  Aan spelers en gast spelers:

  1. Voor bezoekende junioren / senioren teams en op aanvraag thuis spelende junioren / senioren teams geldt dat u na de na de wedstrijd gebruikt kun maken van de u aangewezen kleedkamer. Voor de wedstrijd is het niet mogelijk om de kleedkamers te gebruiken, daarom adviseren wij u, om in tenue op het veld te verschijnen. Alle thuisspelende teams vragen wij met klem na afloop van de wedstrijden thuis om te kleden en te douchen.

  2. U dient na gebruik de kleedkamers te reinigen met de door TTT beschikbaar gestelde materialen. In de kleedkamers hangt een beschrijving hoe deze reiniging dient te geschieden.

  3. Voorschriften voor het gebruik van onze kleedkamers zijn aanwezig in de kleedkamers en in de clicklijst naast de toegangsdeuren van de kleedkamers.

  4. Tijdens de trainingen blijven de kleedkamers gesloten.

  Onze huisregels zijn opgesteld naar aanleiding van de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Twente d.d. 1 juli 2020.

  https://vrtwente.nl/actueel/nieuwe-noodverordening-per-1-juli/

  Wij wensen u veel speelplezier en een fijn en vooral veilig verblijf op onze vereniging toe. Wij gaan er vanuit dat u zich aan bovenstaande regels houdt, doet u dit niet voor u zelf, doe het dan voor de gezondheid van een ander. Mocht u zich niet aan de bovenstaande regels houden dan kan u de toegang tot het terrein ontzegd worden.

  Bestuur Tex Town Tigers

  Enschede 2 juli 2020

  page1image62107264

  Plan van aanpak