• Verkeershinder en afsluiting.

    Reconstructie Kotkampweg